Mobilno Obsotelje

Naročnik: Občini Rogaška Slatina in Podčetrtek

Uradni zagon: september 2018

Velikost: 6 postaj (po 3 v vsaki občini), 30 navadnih koles in 12 e-koles

 

Galerija: