KRsKolesom

Naročnik: Mestna občina Kranj

Spletna stran sistema: https://www.krskolesom.si/

Uradni zagon: april 2017

Velikost: 25 postaj, 111 mestnih koles in 74 e-koles

 

Galerija: